Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopass P

Полиетиленови сепаратори за нефтопродукти:

  • За открити паркинги
  • Клас на натоварване от А15 до D400
  • Номинални размери от 3 до 10 l/s
  • Максимален дебит през байпасните връзки от 15 до 50 l/s
  • Вграден байпас
  • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

Класове на натоварване според приложението.

Структурна стабилност, гарантирана за 50 години.

Защита против максимално ниво на подпочвените води.

Надстройка с рамка и капак с клас на натоварване А15, съгласно БДС EN 124
Надстройка и капак с клас на натоварване В 125, съгласно БДС EN 124
Надтсройка и капак с клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124
Арт. NoОзначениеДебит
l/s
Макс.
дебит l/s
H
mm
FE
mm
FS
mm
Тегло
kg
DN
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ обем
l
3903.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF450
315137735742790200450240775
3913.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF670
3151594364432106200670240995
3923.91.00Oleopass P-B NS3/15
SF950
31518653654351072009502401280
3906.91.00Oleopass P-B NS6/30
SF660
6301594384454114250660235970
3916.91.00Oleopass P-B NS6/30 SF1210630212938945912425012102351525
3908.91.00Oleopass P-B NS8/50
SF820
85018653954651042508202601250
39.10.91.00Oleopass P-B NS10/50 SF10801050212938945913025010802601615
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopass P библиотекаpdfdwg
ACO Oleopass P надстройкиpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 450 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 670 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 950 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 660 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 1210 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 8 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 820 lpdfdwg
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 1080 lpdfdwg
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 450 lpdfdocx
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 670 lpdfdocx
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 950 lpdfdocx
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 660 lpdfdocx
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 1210 lpdfdocx
ACO Oleopass P, дебит 8 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 820 lpdfdocx
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 1080 lpdfdocx
ACO Oleopass P детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopass Ppdf
Oleopator P YouTube Thumbnail