Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сепаратприте за нефтопродукти изработени от подсилен стъклопласт(GRP) на АСО се отличават с ниско тегло, позволяващо рентабилен транспорт и лесна манипулация на място без необходимост от тежки машини. Материалът е изключително устойчив на статични и динамични натоварвания, местен натиск и външни условия без промяна в механичните характеристики. GRP сепараторите на АСО позволяват лесно персонализиране на решенията по отношение на формата, повърхностния и химичния състав съобразно спецификата и изискванията на всеки индивидуален проект. Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopass G
Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас за открити паркинги и индустриални зони, за монтаж по земята.

Предимства на системата:

 • Възможност за отводняване на големи площи, в комбинация с традиционни технологии за сепариране
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 6 до 30 l/s
 • Максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 300 l/s
 • Заема малко място
 • Структурна стабилност гарантирана за 50 години
 • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)
Надстройка с рамка и капак с клас на натоварване А15, съгласно БДС EN 124
Надстройка и капак с клас на натоварване В 125, съгласно БДС EN 124
Надтсройка и капак с клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124
Арт. NoОзначениеДебит
l/s
Макс.
дебит
l/s
H1
mm
H2
mm
D1
mm
D2
mm
T tank
mm
Тегло
kg
DN
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ обем
l
12541.41Oleopass G NS6/600660860810150017599352603156004121377
12542.41Oleopass G NS6/1200660116011101500175993530031512004121907
12543.41Oleopass G NS6/1800660172516751500175993530531518004122905
12544.41Oleopass G NS8/80088011601110150017599352653158004121907
12545.41Oleopass G NS8/1600880143013801500175993529031516004122384
12546.41Oleopass G NS8/2400880201019601500175993532531524004123409
12547.41Oleopass G NS10/100010100110010501500175999530040010004121801
12548.41Oleopass G NS10/200010100166516151500175999532040020004122799
12549.41Oleopass G NS10/300010100222021701500175999536040030004123780
12550.41Oleopass G NS15/1500151501120107022002455115060040015009023520
12551.41Oleopass G NS15/3000151501440139022002455115073040030009024736
12552.41Oleopass G NS15/4500151501835178522002455115080040045009026238
12553.41Oleopass G NS20/20002020014401390220024551150750400200011974736
12554.41Oleopass G NS20/40002020021402090220024551150810400400011977397
12555.41Oleopass G NS20/60002020025602510220024551150900400600011978994
12556.41Oleopass G NS30/30003030017351635220024551250790500300014735858
12557.41Oleopass G NS30/60003030024602360220024551250900500600014738614
12558.41Oleopass G NS30/9000303003250315022002455125010005009000147311617

Ниско тегло

Евтин транспорт и лесно обслужване на строителната площадка. Не се изисква тежкотоварно оборудване.

Устойчивост

Устойчивостта на деформация от локален натиск осигурява консистенция и устойчивост на формата

Дълготрайни свойства на материалът

Устойчивост на външни условия (атмосферни влияния, ултравиолетови лъчи и др.) Без промяна на механичните свойства.

Водоплътност

Не се изисква повърхностно покритие, висока химическа устойчивост.

Лесно персонализиране

GRP сепараторите позволяват индивидуални решения на клиентите по отношение на формата, повърхността и химичния състав.

Предимства

 • Без необходимост от тежки машини - малко товарно тегло
 • Спестявания в транспорта и на строителната площадка
 • Минимален риск от повреда на продукта от неправилна инсталация
 • Постоянни свойства на материала през целия експлоатационен живот
 • Намаляване на разходите за поддръжка
 • Предотвратяване на корозия и изтичане
 • Дългосрочна надеждност, защита срещу сериозни повреди

ACO Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopass G библиотекаpdfdwg
ACO Oleopass G надстройкиpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 600 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1200 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1800 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 800 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 1600 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 2400 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 1000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 2000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 1500 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 4500 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 2000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 4000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 6000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 6000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 9000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 600 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1200 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1800 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 800 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 1600 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 2400 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 1000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 2000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 1500 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 4500 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 2000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 4000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 6000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 6000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 9000 lpdfdocx
ACO Oleopass G детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopass Gpdf