Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.

ACO Oleopass G

Надстройка с рамка и капак с клас на натоварване А15, съгласно БДС EN 124
Надстройка и капак с клас на натоварване В 125, съгласно БДС EN 124
Надтсройка и капак с клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124
Арт. NoОзначениеДебит
l/s
Макс.
дебит
l/s
H1
mm
H2
mm
D1
mm
D2
mm
T tank
mm
Тегло
kg
DN
mm
Обем утайка
l
Обем масла
l
Общ обем
l
12520.01Oleopass G NS6/600660870770150017208301953006001711370
12521.01Oleopass G NS6/1200660122011201500172082521230012001711990
12522.01Oleopass G NS6/1800660157014701500172082523030018001712440
12523.01Oleopass G NS8/800880990890150017208252023008001711575
12524.01Oleopass G NS8/1600880144013401500172082522530016001712370
12525.01Oleopass G NS8/2400880189017901500172082524530024001713170
12526.01Oleopass G NS10/1000101001120102015001720101021540010001711800
12527.01Oleopass G NS10/2000101001680158015001720101024540020001712360
12528.01Oleopass G NS10/300010100224021401500172097027040030001713350
12532.01Oleopass G NS15/150015150107097022002440122047040015004443700
12533.01Oleopass G NS15/3000151501435133522002440121549040030004445060
12535.01Oleopass G NS20/2000202001360126022002440137051040020005704165
12536.01Oleopass G NS20/4000202001890179022002440137056040040005706750
12537.01Oleopass G NS20/6000202002410231022002440137061540060005708750
12538.01Oleopass G NS30/3000303001630153022002440136053550030006125800
12539.01Oleopass G NS30/6000303002420232022002440136062050060006128800
12540.01Oleopass G NS30/90003030032103110220024401360700500900061211800
ACO Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувителиpdf
ACO Oleopass G библиотекаpdfdwg
ACO Oleopass G надстройкиpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 600 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1200 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1800 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 800 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 1600 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 2400 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 1000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 2000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 1500 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 4500 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 2000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 4000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 6000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 3000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 6000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 9000 lpdfdwg
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 600 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1200 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1800 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 800 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 1600 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 2400 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 1000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 2000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 1500 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 4500 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 2000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 4000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 6000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 3000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 6000 lpdfdocx
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 9000 lpdfdocx
ACO Oleopass G детайл за монтажpdfdwg
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopass Gpdf
TOP