ACO Bulgaria

Иновативната система ACO Multitop е разработена, за да отговори на съвременните предизвикателства на градската инфраструктура. Интелигентната структура на елементите позволява разпределяне на динамичното натоварване от трафика, което гарантира, че капакът остава на нивото на пътната настилка. Равната повърхност на инсталацията гарантира безопасност и комфорт при преминаване.

ACO Multitop

 

Капак от чугун с/без вентилационни отвори. Опция за секретно болтово заключване
Адапторен пръстен от стомана
Шумоизолираща подложка
Гривна от чугун със свободна посока на монтаж.
Стоманен кофраж за монтаж
Инструмент за улеснен и безопасен достъп за ревизия
Продуктов каталог ACO Combipointpdf
ACO Combipoint библиотека
ACO Combipoint 300x500 mm библиотекаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm библиотека                                                                            pdf dwg
ACO Combipoint 300x500 mm
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, без утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, без утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm права форма, с утаителна част C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm извита форма, клас D400pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дъно със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm дъноpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm конус за решеткаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надстройкаpdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm надстройка със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 300x500 mm кошница за едри отпадъци                                                     pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm
ACO Combipoint 500x500 mm без утаителна част, с решетка, h=500 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm без утаителна част, с решетка, h=770 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, извита форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm, права форма, с утаителна частpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дъно със заустване DN150pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm дъноpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 mm надстройкаpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 надстойка със заустване DN150 mmpdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемни решетки, права форма, клас C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемни решетки, извита форма, клас C250 и D400pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта с извита решетка, без утаителна част, h=500 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 дъждоприемна шахта с извита решетка, без утаителна част, h=770 mm pdfdwg
ACO Combipoint 500x500 кошница за едри отпадъци, плитък и дълбок вариантpdfdwg
TOP