Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Бензиностанции Gazprom

ACO е партьор при изграждане на нови обекти и реконструкции на бензиностанции Gazprom.

В зоните с интензивен трафик се инсталират монолитни отводнителни улеи ACO Monoblock, които се отличават с изключителна устойчивост на динамично натоварване. Самонивелиращите капаци ACO Multitop осигуряват равна повърхност и дълъг експлоатационен живот. Повърхностните води със съдържание на нефтопродукти се третират със сепаратори за нефтопродукти от АСО.

Image-ACO-Reference-Gazprom-Monoblock
Image-ACO-Reference-Gazprom-Multitop