Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

бул. Мария Луиза, Варна

„Мария Луиза“ е един от основните булеварди на гр. Варна, на който се намират знакови за града сгради. Обновяването му цели облагородяване на градската среда и оптимизиране на условията за автомобилен и пешеходен трафик.

АСО подпомага проектът с решения за отводняване на пътното платно и пешеходните зони. Основен елемент от реконструкцията са бордюрите с интегрирано отводняване ACO KerbDrain, които елиминират необходимостта от улични оттоци в зоната на пътното платно. Монтирани са самонивелиращи капаци за ревизионни шахти ACO Multitop с герба на Варна. В пешеходните зони капаците за достъп позволяват интегриране в настилката.

Image-ACO-reference-Varna-Maria-Louisa
Image-ACO-reference-Varna-Maria-Louisa-Multitop
Image-ACO-reference-Varna-Maria-Louisa-KerbDrain