Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Бензиностанции OMV

ACO е предпочитан доставчик за системи за управление на повърхностни води за бензиностанции OMV.

В зависимост от зоната на приложение, на обектите са инсталирани монолитни отводнителни улеи ACO Monoblock, които се отличават с изключителна устойчивост на динамичен трафик, улеи с решетки или бордюри с интегрирано отводняване. Повърхностните води, които съдържат нефтопродукти се третират със сепаратори за нефтопродукти от АСО.

Image-Reference-ACO-OMV-KerbDrain