Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

бул. Тодор Каблешков, София

Реконструкцията на централната градска част на Плевен включва облагородяване на пешеходните и озеленени зони, подмяна на настилките и осигуряване на достъп на хора с увреждания и нарушено зрение.

АСО подпомага проекта с решения за отводняване, капаци за ревизионни шахти, както и защитни решетки за дървета.

Image-ACO-Reference Todor-Kableshkov-Multitop