ACO Bulgaria

ACO KerbDrain е монолитен елемент, който съчетава бордюр и отводнителен улей. Системата позволява свобода при проектирането и оформянето на пътни платна, паркинги, кръгови движения и автобусни спирки. Разнообразието от ширини и профили позволяват инсталация на системата, както в града, така и на скоростни пътища и магистрали. За класове на натоварване до D400, съгласно БДС EN 1433.

ACO KerbDrain

 

Стандартен бордюр за градски зони
Скосен бордюр за надлъжно отводняване на магистрали
Брошура ACO KerbDrainpdf
Продуктов каталог ACO KerbDrainpdf
ACO KerbDrain Референтна картаpdf
KD305
Наклон0%0.50%1%
Дължина на участък
L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
7.100.71
6.500.33
6.100.20
5.700.14
5.400.11
5.200.09
4.900.07
4.700.06
4.600.05
4.500.05

Q [l/s]

q [l/s/m]
9.500.95
10.100.51
10.600.35
10.800.27
10.900.22
11.000.18
11.100.16
11.100.14
11.200.12
11.200.11

Q [l/s]

q [l/s/m]
11.101.11
12.200.61
13.000.43
13.600.34
13.900.28
14.200.24
14.300.20
14.500.18
14.700.16
14.800.15
KD480
Наклон0%0.50%1%
Дължина на участък
L [m]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Q [l/s]

q [l/s/m]
24.002.40
22.001.10
20.700.69
19.700.49
18.900.38
18.000.30
17.200.25
16.600.21
16.000.18
15.600.16

Q [l/s]

q [l/s/m]
28.302.83
28.801.44
29.000.97
29.300.73
29.400.59
29.700.50
29.700.42
29.700.37
29.700.33
29.700.30

Q [l/s]

q [l/s/m]
31.603.16
33.601.68
34.701.16
36.000.90
36.800.74
37.200.62
37.300.53
37.600.47
37.700.42
37.900.38

 

 

 

ACO KerbDrain библиотека
ACO KerbDrain 305 библиотека                                                       pdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 библиотекаpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305
ACO KerbDrain 305 отводнителен елемент 500 mmpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 отводнителен елемент 1000 mmpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 ревизионен елементpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 централен елементpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 ляв елемент за наклон със заустване в лявоpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 десен елемент за наклон със заустване в лявоpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 външен елемент за ъгълpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 външен елемент с външен радиусpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 челна плоча с хоризонтално заустванеpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 външен елемент с вътрешен радиусpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 ляв елемент за наклон със заустване в дясноpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 централен елемент, перфориранpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 десен елемент за наклон със заустване в дясноpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 водосъбирателна шахта h=87 cmpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 305 водосъбирателна шахта h=119 cmpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480
ACO KerbDrain 480 ревизионен елементpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 елемент за сключване на кабелиpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 централен елементpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 комбинирана челна плочаpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 елемент с външен радиусpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 челни плочи с хоризонтално заустванеpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 елемент с вътрешен радиусpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 челна плоча със заустване към монолитен улейpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 ляв елемент за наклон pdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 бордюр с интегрирано отводняванеpdfdwgrfa
ACO KerbDrain 480 десен елемент за наклон pdfdwgrfa
АСО Общи указания за монтажpdf
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на централен елемент в бетонpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на ревизия от чугунpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж на ревизия с вертикално заустванеpdfdwg
ACO KerbDrain 305 детайл за монтаж в различни настилкиpdfdwg
ACO KerbDrain 305 примерни изгледи през елемент с ляв наклонpdfdwg
ACO KerbDrain 480 детайл за монтаж на централен елемент в асфалтова настилка и паважpdfdwg
ACO KerbDrain 480 детайл за монтаж в асфалтова настилкаpdfdwg
ACO KerbDrain 350pdfdocx
ACO KerbDrain 480pdfdocx
Декларация за експлоатационни показатели ACO KerbDrainpdf
TOP