Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO TramDrain е монолитен отводнителен улей, разработен за ефективно отводняване на зони с комбиниран релсов и автомобилен трафик. ACO TramDrain осигурява надеждна връзка с профила на релсите и цялата ширина на релсовата плоча.

ACO TramDrain

Шумоизолация:

ACO PowerDrain допринася за намаляване на шума в зоната на инсталация. Специалната еластомерна вложка между улея и решетката, в комбинация със сигурно заключена и стабилно фиксирана решетка, гарантира дълготрайно намаляване на шума при преминаване на автомобили върху улея. В допълнение, звукоизолиращата вложка предпазва улея от износване и по този начин удължава живота на цялата отводнителна система.

Събирателни шахти
Нископрофилни улеи
Продуктов каталог ACO TramDrainpdf
ACO TramDrain 200 свързващ елементpdfdwg
ACO TramDrain 200 водостокpdfdwg
ACO TramDrain 200 улей L=500 mmpdfdwg
ACO TramDrain 200 ревизионен елемент pdfdwg
ACO TramDrain 200 челна плоча pdfdwg