ACO TramDrain е монолитен отводнителен улей, разработен за ефективно отводняване на зони с комбиниран релсов и автомобилен трафик. ACO TramDrain осигурява надеждна връзка с профила на релсите и цялата ширина на релсовата плоча.

ACO TramDrain

Продуктов каталог ACO TramDrainpdf
ACO TramDrain 200 свързващ елементpdfdwg
ACO TramDrain 200 водостокpdfdwg
ACO TramDrain 200 улей L=500 mmpdfdwg
ACO TramDrain 200 ревизионен елемент pdfdwg
ACO TramDrain 200 челна плоча pdfdwg

TOP