ACO Bulgaria

Серията мостови воронки от чугун ACO BridgeDrain гарантират оптимална устойчивост, висок хидравличен капацитет и надеждна връзка с хидроизолацията на мостовата плоча.

ACO BridgeDrain

 

Решетка 300/500 с вертикално заустване
Решетка 300/500 хоризонтално заустване
Решетка 500/500 с вертикално заустване
Решетка 500/500 с хоризонтално заустване
ACO BridgeDrainpdf
ACO Multitop HSD2 за мостове със странично оттичане DN110, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD2 за мостове със странично оттичане DN150, h=85-160 ммpdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 с вертикално оттичане DN150, клас D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 с вертикално оттичане DN150, клас D 400pdfdwg
ACO Multitop HSD-2 300 x 500 с вертикално оттичане DN150, Variopdfdwg
ACO Водоприемник за насипни мостове 260x500 за бетонна плоча с дебелина d=300 mm клас D400 pdfdwg
ACO Multitop 300 x 500 mm, хоризонтално оттичане DN150, клас D400 детайл за монтажpdfdwg
АСО Multitop 300 x 500 mm, вертиклано оттичане DN150, клас D400 детайл за монтажpdfdwg
ACO Multitop HSD 2 от чугун DN/OD 160 с решетка с размери 300 х 500 mm, клас D400, с хоризонтално заустванеpdfdocx
ACO Multitop HSD 2 от чугун DN/OD 160 с решетка с размери 300 х 500 mm, клас D400, с вертикално заустванеpdfdocx
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO BridgeDrainpdf
TOP