ACO Bulgaria

Иновативната система ACO Multitop е разработена, за да отговори на съвременните предизвикателства на градската инфраструктура. Интелигентната структура на елементите позволява разпределяне на динамичното натоварване от трафика, което гарантира, че капакът остава на нивото на пътната настилка. Равната повърхност на инсталацията гарантира безопасност и комфорт при преминаване.

ACO Multitop

 

Капак от чугун с/без вентилационни отвори. Опция за секретно болтово заключване
Адапторен пръстен от стомана
Шумоизолираща подложка
Гривна от чугун със свободна посока на монтаж.
Стоманен кофраж за монтаж
Инструмент за улеснен и безопасен достъп за ревизия
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за уличен отток, решеткаdocx
ACO Combipoint 300x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 300x500 mm решетка за уличен оттокdocx
ACO Combipoint 500x500 mm права форма за уличен оттокdocx
ACO Multitop 500x500 mm решетка за уличен оттокdocx
TOP