Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Покривно отводняване

Плоските покриви са архитектурни елементи, които се нуждаят от специален фокус. Особено внимание се обръща на професионалното отводняване. При интензивен валеж, количеството води, което се събира върху покрива може да нарасне изключително бързо. Това може да доведе до екстремно натоварване върху конструкцията на сградата. АСО предлага функционални решения за отводняване на плоски покриви, които гарантират ефективно отвеждане на водите и защита на сградата.


ACO Гравитационно отводняване на покриви

Системата предлага покривни водоприемници от:

 • Чугун
 • Неръждаема стомана

Предназначени за:

 • Малки покривни повърхности, < 150 m² на водоприемни
 • Без ограничения в покривното пространство
 • Къси хоризонтални клонове

  ACO Вакуумно отводняване на покриви

  Системата предлага покривни водоприемници от:

  • Чугун
  • Неръждаема стомана

  Предназначени за:

  • Големи покривни водосбори, ≥ 150 m² на водоприемник
  • Минимална височина от 4.2 m между покрива и нивото на подприщване
  • Ограничено подпокривно пространство (без възможност за наклон и преминаване на хоризонтални клонове)
  • За дълги хоризонтални клонове

   ACO Сградни тръбопроводни системи

   ACO тръбопроводни системи дават възможносоти за гравитационно и вакуумно отводнявания от следните материали:

   ACO тръбопроводна система от неръждаема стомана

   • Налични във вид неръждаема стомана от 1.4301 (AISI 304) и 1.4404 (AISI 316)
   • Система с муфа с еластомерен уплътнител за бързо присъединяване
   • Номинални размери от 50 до 20 mm

   GM-X тръбопроводна система от поцинкована стомана

   • Направена от поцинкована стомана
   • Номинални диаметри от 32 до 200 /250/ 300 mm - гладки тръби

   SM-X тръбопроводна система от чугун

   • Чугунени тръби и фасонни части
   • Номинални диаметри от 50 до 200 mm