Пречиствателни станции

Пречистването на битови отпадни води е необходимо в зони, където няма изградена канализация. ACO предлага пречиствателни станции, в зависимост от изискванията на проекта, по отношение на размер и материал. Във всички случай лесната поддръжка и оптимален комфорт при експлоатация за гарантирани.

ACO Clara

  • Пречиствателни станции за битови води
  • Оптимален избор на размери
  • Лесен монтаж
  • Ниски разходи за експлоатация
  • Уплътнение против миризми
TOP