Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Летище Бургас

АСО доставя цялостно решение за управление на повърхностни води за Летище Бургас, включващо отводняване на пистите, прилежащата инфраструктура, системи за пречистване на повърхностните води, както и мащабна инфилтрационна система към канализационния колектор. Техническият екип на АСО подпомага проектирането и изграждането на проекта.

Предизвикателство при отводняването на пистите е от една страна голямата водосборна площ, а от друга – изискването за устойчивост на отводнителните улеи за преминаване на самолети и тежко оборудване. Отводняването е изпълнено със системата ACO Monoblock, която се характеризира с изключителна устойчивост и безопасност. Улеите са сертифицирани за най-високия клас на натоварване F900.

Една от най-мащабните инфилтрационни системи в страната с размери над 1500 куб.м. е изпълнена към канализационния колектор на летището. Проектантите избират системата ACO Stormbrixx, заради несравнимите ѝ предимства по отношение на ефективен обем, гъвкавост при проектиране и бързина на инсталация.


ACO-Reference-Burgas-Airport-Monoblock