Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Околовръстен път София, Младост - Тракия

Участъкът от км 35+260 до км 41+340, между пътен възел „Цариградско шосе“ и пътен възел „Младост“, спомага за извеждане на транзитния трафик от София и подобрява маршрута на транспортните потоци по Транс-европейския транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ „Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и границите с Турция и Гърция.

ACO доставя за проекта висококачествени капаци за ревизионни шахти и решетки за улични оттоци, които гарантират равна повърхност, оптимална сигурност и комфорт при преминаване и устойчивост на динамичен леко и тежкотоварен трафик.


Reference-ACO-Sofia-ring-road-roundabout
Reference-ACO-Sofia-ring-road-cover-gully
Reference-ACO-Sofia-ring-road-gully