Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Системата ACO RainPipe подсигурява здравата настилка в градовете, благодарение на интелигентната система за заустване на дъждовната вода.

ACO RainPipe

Фиксиращ елемент, интегриран в тялото на улея

  • Улеят не е устойчив на автомобилен трафик.
  • При използването му в зони с преминаване на пешеходци е необходимо да се фиксира с три елемента на линеен метър.

Решетка от поцинкована стомана

Решетка от електрополирана стомана

Прахово боядисана решетка антрацит

Прахово боядисана решетка теракота

Без хидравличен затвор - с квадратен ревизионен отвор

Без хидравличен затвор - с кръгъл ревизионен отвор

С хидравличен затвор

ACO RainPipe - Продуктов каталогpdf
ACO RainPipe с кръгъл ревизионен отворpdfdwg
ACO RainPipe с квадратен ревизионен отворpdfdwg
ACO RainPipe с кръгъл ревизионен отвор, утайкозадържател и воден затворpdfdwg
ACO RainPipe надстройка за кръгъл ревизионен отвор, утайкозадържател и воден затворpdfdwg
ACO RainPipe Система за ревизия на водосточни тръбиpdfdocx