Системата ACO RainPipe подсигурява здравата настилка в градовете, благодарение на интелигентната система за заустване на дъждовната вода.

ACO RainPipe

Без хидравличен затвор - с квадратен ревизионен отвор

Без хидравличен затвор - с кръгъл ревизионен отвор

С хидравличен затвор

ACO RainPipe - Продуктов каталогpdf
ACO RainPipe с кръгъл ревизионен отворpdfdwg
ACO RainPipe с квадратен ревизионен отворpdfdwg
ACO RainPipe с кръгъл ревизионен отвор, утайкозадържател и воден затворpdfdwg
ACO RainPipe надстройка за кръгъл ревизионен отвор, утайкозадържател и воден затворpdfdwg
ACO RainPipe Система за ревизия на водосточни тръбиpdfdocx

TOP