Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Враца - център

Реконструкцията на централния площад на гр. Враца обхваща прилежащите пешеходни и трафик зони. Основна цел на проекта е както естетическият облик на пространството, така и функционалността на използваните системи.

Отводняването на градския площад е изпълнено с дискретна визия, която не прекъсва линията на настилката със слотово отводняване ACO SlotDrain. Естетичният облик на зоната е допълнен с капаци за достъп ACO Uniface covers, които позволяват вграждане на настилка в рамката и по този начин позволяват безпроблемно обслужване като едновременно с това остават незабелязани на повърхността. Ефективното отводняване на площада е допълнително осигурено с монолитни отводнителни улеи ACO Monoblock. Системата е предпочетена от проектантите заради няколко свои предимства – системата няма подвижни части и е изцяло защитена от вандализъм, предлага оптимален комфорт при преминаване на пешеходци.

В прилежащите трафик зони са инсталирани капаци за ревизионни шахти ACO Multitop с герба на града. В зоните с интензивен автомобилен трафик напречно на пътя са предвидени отводнителни улеи с интегрирано осветление ACO Lightpoint, които допринасят за пътната сигнализация и безопасността при пресичане на пешеходци.

Image-Reference-ACO-Vratsa-access
Image-Reference-ACO-Vratsa-Lightpoint
Image-Reference-ACO-Vratsa-Monoblock
Image-Reference-ACO-Vratsa-Multitop