Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Multitop е водоплътен капак за ревизионна шахта, специално разработен за приложение в тунели. Произведен от сферографитен чугунс интегрирано уплътнение, устойчиво на на масла и горива.

ACO Multitop

Капак от сферографитен чугун
Гривна от чугун
Ключ за отваряне на болтова връзка
Клинове за нивелация по време на монтаж