ACO Bulgaria

Отводнителните улеи ACO Profiline е отводнителна система за отвеждане на води при вертикални фасади, както и тераси, балкони, плоски покриви, зелени покриви и покривни градини - идеалното решение, съчетаващо функционалност и дизайн.

ACO Profiline

 

Решетки от неръждаема стомана

Решетка Heelguard

Решетка Heelsafe

Кръстосана решетка

Надлъжна решетка

Перфорирана решетка

Решетка мрежа

Решетка с напречни отвори

Стълбовидна решетка

Решетки от поцинкована стомана

Кръстосана решетка

Решетка мрежа

Надлъжна решетка

Перфорирана решетка

Стълбовидна решетка

ACO Profiline ъглов елементpdfdwgrfa
ACO Profiline елемент за надтсройка и ревизияpdfdwgrfa
ACO Profiline изравнителен елемент за средаpdfdwgrfa
ACO Profiline връзка за каналpdfdwgrfa
ACO Profiline присъединителен елемент към горна част на водоприемникpdfdwgrfa
ACO Profiline изравнителен елемент за крайpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 30 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 50 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125/200 mm, височина 75 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 100 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 130 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline нископрофилен отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 20 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 125 mm, височина 20 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 200 mm,регулируема височина,дължина 500 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей-ширина 200 mm,регулируема височина,дължина 1000 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline отводнителен улей - ширина 250 mm, регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Healguard решетка 100 и 130 mmpdfdwgrfa
ACO Heelsafe решетка 130 mmpdfdwgrfa
ACO Решетка мрежа 100 и 130 mmpdfdwgrfa
АСО Кръстосана решетка 130 mpdfdwgrfa
АСО Решетка с напречни отвори 130 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline горни части за ревизия, с регулируема височинаpdfdwgrfa
ACO Profiline горна част за ревизия, височина 100 mmpdfdwgrfa
ACO Profiline 100 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 130 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 155 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 200 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx
ACO Profiline 250 система за отводняване на тераси, фасади и балкониpdfdocx

 

ACO Profiline монтаж на нископрофилен улей в дървен декингpdfdwg
ACO Profiline монтаж на балкон през входна вратаpdfdwg
ACO Profiline монтаж на балкон в борд с надстройка за ревизия и заустване във водосточна тръбаpdfdwg
ACO Profiline монтаж на свързващ елемент и надстройка с водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж в борд или улама с аварийно отводняванеpdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка с ревизия на вакуумен водоприемник Jet 70pdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка и решетка на Spin водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж на надсройка и решетка на Spin 100 водоприемникpdfdwg
ACO Profiline монтаж на тераси и балкони с вертикално заустване и аварийно отводняванеpdfdwg
ACO Profiline монтаж на фасади с обърнато отводняване pdfdwg
ACO Profiline монтаж с ревизия на Spin водоприемникpdfdwg
TOP