Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Garitage park, София

ACO работи съвместно с инвеститора и архитекта на проекта за устойчиви решения за управление на повърхностните води и отпадните води от сградите в съответствие с високите критерии за функционалност, естетика и дълготрайност на проекта.

Външното отводняване на комплекса е изпълнено с отводнителни улеи от АСО според функционалните изисквания на зоната – отводнителни улеи с решетки в пешеходните части и озеленените зони, бордюри с интегрирано отводняване на публичните зони за паркиране, нископрофилни улеи в подземния паркинг. Дъждовните води се третират със сепаратори за нефтопродукти.

Отводняването на сградите включва душ-канали за баните и санитарните помещения, както и отводняване около басейна в спортния център. Отпадните води от професионалните кухни се третират със сепаратори за мазнини. Жилищните къщи са оборудвани със светлинни шахти тип „английски двор“, които позволяват естествена светлина и вентилация на сутеренните помещения.

ACO-reference-project-Garitage-park-external-drainage
ACO-reference-project-Garitage-park-KerbDrain
ACO-reference-project-Garitage-park-Multitop
ACO-reference-project-Garitage-park-ramp
ACO-reference-project-Garitage-park-landscaping
ACO-reference-project-Garitage-swimming-pool