Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Помпени станции за вграждане

ACO Muli-Max-F mono/duo

 • Помпена станция за монтаж в земята за сиви или черни води
 • Изработена от полиетилен
 • Клас на натоварване на капака А15, B125 или D400
 • Подходяща за жилищни и офис сгради, индустриални зони
 • Ниско тегло
 • Интегрирана калова яма
 • Вход и изход в съответсвтие с БДС EN 877
 • Малки инсталационни размери

ACO Muli UF

 • Помпена станция за отпадъчни води за монтаж в пода
 • Полезен обем 27 l
 • 3 места за свързване
 • Лесен монтаж/демонтаж
 • Отводнителен сифон, интегриран в капака на устройството
 • Подходяща за еднофамилни къщи и сутерени

ACO Powerlift PSD-B-1500

 • Помпена станция за сиви или черни води за вграждане в земята
 • За препомпване на сива вода и отпадъчни води от санитарни възли, които са разположени под нивото на уличната канализация
 • Подходяща за използване с дренаж под налягане
 • Препомпване на дъждовна вода от малки площи
 • Защита на вградени в земята сепаратори срещу обратен поток от уличната канализация

ACO Powerlift P

 • Помпена станция за сиви или черни води за вграждане в земята:
 • За класове на натоварване B125 и D400
 • Комбинация от материали за по-голяма трайност на продукта
 • Вградена обратна клапа за сигурно затваряне
 • Дълбочина на монтаж до 3 m
 • Подходяща за еднофамилни къщи

Свободностоящи помпени станции

ACO Muli-Star DDP

 • Свободностояща помпена станция за черни води
 • Ниско тегло
 • Няколко входа на различни много ниски нива
 • Висок използваем обем до 185 l
 • Пълна окомплектовка - готова за работа
 • Подходяща за използване след мазнинозадържател
 • Бърз монтаж
 • Адаптирана към размерите на касите на вратите: 780 mm

ACO Muli-Star MDP1-MWP1

 • Свободностояща помпена станция за черни води
 • Тяло от полиетилен
 • Ниско тегло
 • Една вградена помпа - клас на защита IP68
 • Модул на управление - клас на защита IP54
 • Три хоризонтални входа DN100
 • Един вертикален вход DN50/100
 • Изход DN100

ACO Muli-Pro-PE K duo

 • Свободностояща помпена станция за черни води
 • Голям използваем обем на контейнера
 • подходяща за жилищни сгради и малки търговски обекти с голям обем на отпадъчните води
 • Различни височини на входа
 • Помощна тръба и вкарване на въздушни мехурчета гарантират високо ниво на сигурност на работата
 • Подходящa за мазни отпадъчни води
 • Енергоспестяващ работен механизъм на помпата
 • Адаптирана към размера на вратата: 780 mm