Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Съоръженията за преработка на храни са изключително чувствителна среда по отношение на безопасността на храните. В резултат на това, нашият ангажимент към хигиената в тази среда обхваща всички аспекти на процеса на отводняване – от проектирането и монтажа до почистването и поддръжката.

Хранително-вкусова промишленост

 • Канали с висок капацитет
 • Отводяване на паркинги
 • Фасадно отводняване
 • Капаци за достъп
 • Светлини за декоративна маркировка
 • Задържане и инфилтрация на води
 • Хигиенични улеи с решетка
 • Хигиенични сифони
 • Модулни улеи с решетка
 • Модулни слотови улеи
 • Мазнинозадържатели
 • Тръбни системи
 • Отводняване на покриви, фасади и тераси
 • Кетъринг зона
 • Бани и санитарни помещения
 • Капаци за достъп