Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Съоръженията за преработка на храни са изключително чувствителна среда по отношение на безопасността на храните. В резултат на това, нашият ангажимент към хигиената в тази среда обхваща всички аспекти на процеса на отводняване – от проектирането и монтажа до почистването и поддръжката.

Хранително-вкусова промишленост

TOP