Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Проектирането и дизайнът на озеленяване и пешеходни зони е неделима част от съвременната архитектура, особено важна за естетическия облик и комфорта на обитателите. Като пресечна точка между архитектура и природа - ландшафтната архитектура отговаря на предизвикателствата на едновременно осигуряване на устойчива защита на околната среда и защита и дизайн на повърхността, комфорта и безопасността.

Градина

ACO Board

 • Настилка за озеленен паркинг
 • Изработен от 100% рециклиран материал
 • Предотвратява изместване на настилката, включително на чакъл и пръст
 • UV устойчивост за по-дълъг живот на системата
 • Налични допълнителни аксесоари, включително кант за маркиране на тревни площи и елементи за маркиране на паркоместа

ACO Gravel

 • Стабилизираща мрежа настилка от чакъл
 • Изработена от 100% полипропилен
 • Елиминира риска от ерозия при честа употреба
 • Система от геотекстил, който предотвратява появата на плевели и допринася за лесна инсталация
 • Отводнителна система за дома, двора и градината:
 • Гладката повърхност на полимербетона и V-образното сечение на улея повишава хидравличния капацитет и самопочистващия
 • ефект
 • Модулната система позволява дизайн според изискванията на проекта
 • Голяма кошница за едри отпадъци
 • Възможност за хоризонтално или вертикално
 • Заустване DN100

ACO Uniface covers

 • Капаци за достъп, изработени от неръждаема или поцинкована стомана, алуминий или чугун
 • Възможност за вграждане при различни типове настилки

ACO Vario outdoor

 • Входна изтривалка с клас на натоварване: пешеходен, подходяща за преминаване на инвалидни колички
 • Заустване DN100 за свързване към канализацията
 • Възможност за поставяне на надпис по избор