Отводнителните системи на АСО за градина решават редица предизвикателства като нежелано задържане на водни количества, пречистване, повторна употреба на дъждовните води или естествената им инфилтрация в почвата. Същевременно продуктите осигуряват атрактивни и функционални детайли в архитектурата на жилищния комплекс.

Градина

ACO Board

 • Настилка за озеленен паркинг
 • Изработен от 100% рециклиран материал
 • Предотвратява изместване на настилката, включително на чакъл и пръст
 • UV устойчивост за по-дълъг живот на системата
 • Налични допълнителни аксесоари, включително кант за маркиране на тревни площи и елементи за маркиране на паркоместа

ACO Gravel

 • Стабилизираща мрежа настилка от чакъл
 • Изработена от 100% полипропилен
 • Елиминира риска от ерозия при честа употреба
 • Система от геотекстил, който предотвратява появата на плевели и допринася за лесна инсталация
 • Пречиствателна станция за битови и отпадъчни води изработена от полиетилен с висока плътност
 • Широка гама размери
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Ниски разходи за експлоатация
 • 10 години гаранция
 • Подходяща за монтаж и в паркинг зони

ACO Uniface covers

 • Капаци за достъп, изработени от неръждаема или поцинкована стомана, алуминий или чугун
 • Възможност за вграждане при различни типове настилки

ACO Vario outdoor

 • Входна изтривалка с клас на натоварване: пешеходен, подходяща за преминаване на инвалидни колички
 • Заустване DN100 за свързване към канализацията
 • Възможност за поставяне на надпис по избор

ACO AccuGully

 • Инфилтрационен водоприемник
 • Икономично решение
 • Без свързване към канализацията
 • Без връщане на миризми от канализацията
 • Естетичен и модерен дизайн на решетката
TOP