Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Какви характеристики трябва да има един отводнителен канал за да издържи теглото от 550 тона на Airbus A 380? Как се може капацитета на отводнителната система да се справи с все по-честите интензивни валежи ? Какво става до повърхностните води в зоните за зареждане? Как може да бъде гарантиран сигурният достъп на тръбите и кабелите за захранване ? Отговорите на тези и много други въпроси са интегрирани във всички продуктови системи на ACO за тежки приложения каквито са летищните зони. Като един от световните лидери в технологиите за отводняване, ACO има опит и смелост за иновации, за да отговори на екстремните изисквания на съвременната авиация. Нашите продукти помагат на летищните дизайнери и мениджърите да подобрят комфорта и безопасността в много важни области.

Отводняване на летища

 • Отводнителни канали за тежко натоварване
 • Кабелни канали
 • Сепаратори за нефтопродукти
 • Капаци за ревизионни шахти за тежко натоварване
 • Сепаратори за мазнини
 • Канали от неръждаема стомана за кетъринг зони
 • Канали с противопожарна защита
 • Отводяване за покриви и гаражи
 • Отводяване на бани
 • Канали с висок капацитет
 • Отводяване на паркинги
 • Фасадно отводняване
 • Капаци за достъп
 • Светлини за декоративна маркировка
 • Задържане и инфилтрация на води