Какви характеристики трябва да има един отводнителен канал за да издържи теглото от 550 тона на Airbus A 380? Как се може капацитета на отводнителната система да се справи с все по-честите интензивни валежи ? Какво става до повърхностните води в зоните за зареждане? Как може да бъде гарантиран сигурният достъп на тръбите и кабелите за захранване ? Отговорите на тези и много други въпроси са интегрирани във всички продуктови системи на ACO за тежки приложения каквито са летищните зони. Като един от световните лидери в технологиите за отводняване, ACO има опит и смелост за иновации, за да отговори на екстремните изисквания на съвременната авиация. Нашите продукти помагат на летищните дизайнери и мениджърите да подобрят комфорта и безопасността в много важни области.

Отводняване на летища


TOP