Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Кухня

Професионалните кухни са силно натоварена среда с потенциално мокри и мазни подови повърхности, поради обилното количество течности, както при процеса на готвене, така и при почистване. Много често тези течности са горещи. Отпадните води потенциално съдържат мазнини, които не могат да бъдат отведени в канализационната система, тъй като могат да причинят запушване. В комбинация, тези фактори се отразяват на безопасността на храните, оперативните разходи и сигурността на персонала.

ACO Hygienic Box Channel

 • Хигиенен дизайн съгласно EN 1672, EN ISO 14159 и EHEDG документи 8, 13 и 44
 • V-образен профил на дънто за ширини до 300 mm, усилено дъно за по-големи ширини, включително 400 mm
 • Регулируеми крачета за нивелиране EasyFix
 • Изцяло пасивирани
 • Широка гама решетки за класове на натоварване L15, M125 и R 50

ACO Hygenic Gully

 • Пълно оттичане на сифона
 • Вътрешен радиус ≥ 3 mm
 • Хигиенични фуги
 • Уплътнение на ръба
 • Неръждаема стомана min. клас 1.4301 съгласно EN 10088 (304 съгласно AISI)
 • Изцяло пасивирани

ACO Pipe

 • Система с муфи от неръждаема стомана
 • Устойчиви на топлинни деформации
 • Не провисват при хоризонтална инсталация
 • Пожароустойчиви
 • Устойчиви на гризачи
 • Дълготрайни
 • Ниско тегло

ACO Wall protection

 • Защитава стената от нараняване от колички или оборудване
 • Предотвратява задържане на вода или теч към други зони
 • Заобленият дизайн улеснява чистенето и предпазва от задържане на замърсяване

ACO Grease separators

 • Сепаратори за мазнини съгласно БДС EN 1825 и DIN 4040‑100
 • Възможности за материали, според изискванията на приложението
 • Свободно стоящи или за инсталиране в земята
 • С интегрирана калова яма
Безопасност на храните

Безопасността на храните може да бъде сериозно застрашена при лошо отводняване или третиране на отпадните води. Решенията на АСО са разработени за ефективно и сигурно управление на водите. Проектираме нашите системи със специален фокус върху минимизирането на риска от замърсяване.

Управление на разходите

Управлението на разходите в основен фактор в съвременния бизнес. Оборудването в кухнята, включително отводняването и системите за отделяне на мазнини трябва да изпълняват своето предназначение с ниски разходи за поддръжка през целия период на експлоатация. Системите на ACO за отводняване и пречистване са разработени така, че предлагат лесна поддръжка, с което намаляват свързаните с това разходи и увеличават хигиенната функционалност.

Здраве и сигурност

Намаляването на рисковете от злополуки в работна среда е от основно значение за всяка професионална кухня. Отводнителна система, която подобрява безопасността за здравето по време на почистване, изпразване и оперативни дейности и едновременно с това гарантира хигиена, е от първостепенна важност.


Разгледайте всички проекти


Професионална кухня

Професионална кухня