Всички повърхности на открито са изложени на силата на водата. Това създава два проблема при изграждането на спортни съоръжения:
Комфорт и безопасност при състезания и дългосрочна поддръжка на спортното съоръжение. ACO SPORT® предлага богата гама от отводнителни системи и компоненти за множество видове спортни, игрални и развлекателни съоръжения.

Спортни съоръжения

TOP