Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Съвременните иновативни системи за сутеренни помещения предлагат изцяло нова стойност на пространствата по нивото на терена. Свеж въздух, естествена светлина и защита против наводнение или влага дават различни възможност за приложение на помещенията, не само като складови или сервизни помещения, но и за много други цели. Със зачестяването на екстремни метеорологични явление, основен приоритет е защита на конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях от наводнения. Предвиждането на ефективна система за защита предотвратява потенциални материални и финансови загуби, които биха могли да се отразят на цялостното функциониране на сградата.

Сутерен

ACO Therm Lightshaft

 • Светинни шахти за сутеренни помещения
 • Осигуряват повече светлина в помещението
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Cellar window

 • прозорци за сутеренни помещения
 • надеждна защита против наводнение
 • камерен стълкопакет
 • заключване против вандализъм
 • съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Block

 • Висококачествен PUR-материал
 • Лесна инсталация без нужда от допълнителна замазка
 • Изцяло водоплътен, осигурява надеждна топлоизолация
 • Фланец за връзка с хидроизолация
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Backflow system

 • предпазна клапа против обратно връщане на вода
 • опции за сиви и черни битови води
 • с автоматичен или авариен затвор
 • лесна поддръжка и експлоатация
 • Помпена станция за монтаж в земята за сиви или черни води
 • Изработена от полиетилен
 • Клас на натоварване на капака А15, B125 или D400
 • Подходяща за жилищни и офис сгради, индустриални зони
 • Ниско тегло
 • Интегрирана калова яма
 • Вход и изход в съответсвтие с БДС EN 877
 • Малки инсталационни размери