Съвременните иновативни системи за сутеренни помещения предлагат изцяло нова стойност на пространствата по нивото на терена. Свеж въздух, естествена светлина и защита против наводнение или влага дават различни възможност за приложение на помещенията, не само като складови или сервизни помещения, но и за много други цели. Със зачестяването на екстремни метеорологични явление, основен приоритет е защита на конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях от наводнения. Предвиждането на ефективна система за защита предотвратява потенциални материални и финансови загуби, които биха могли да се отразят на цялостното функциониране на сградата.

Сутерен

ACO Therm Lightshaft

 • Светинни шахти за сутеренни помещения
 • Осигуряват повече светлина в помещението
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Cellar window

 • прозорци за сутеренни помещения
 • надеждна защита против наводнение
 • камерен стълкопакет
 • заключване против вандализъм
 • съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Block

 • Висококачествен PUR-материал
 • Лесна инсталация без нужда от допълнителна замазка
 • Изцяло водоплътен, осигурява надеждна топлоизолация
 • Фланец за връзка с хидроизолация
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Backflow system

 • предпазна клапа против обратно връщане на вода
 • опции за сиви и черни битови води
 • с автоматичен или авариен затвор
 • лесна поддръжка и експлоатация
TOP