Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Предизвикателствата при проектиране, изграждане и поддръжка на транзитните пътища са свързани със запазването на равна повърхност, отводняване при малък наклон на пътя и защита на преминаващите земноводни. АСО предлага комплексни решения за тези предизвикателства, осигурявайки оптимално отводняване и комфорт и безопасност на преминаване.

Пътища

ACO KerbDrain

 • Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
 • Монолитна система без свободни части
 • Специални елементи, осигуряваващи свобода на проектирането и оформянето на пътни платна

ACO Klimatunnel

 • Защитни тунели за преминаване на земноводни животни
 • Изработени от полимербетон за висока дълготрайност
 • Системно решение с множество вариации
 • Клас D400 съгласно БДС EN1433
 • Монолитна система, осигуряваща устойчивост

ACO Combipoint

 • Улични отоци с еластично и телескопично тяло
 • Самонивелиращи се решетки от чугун
 • Тотална адаптация на тялото на шахтата
 • Защита от вандализъм

ACO Multitop Bituplan

 • Самонивелиращи се капаци за шахти от чугун
 • Защита от вандализъм
 • Противоплъзгаща повърхност за оптимална безопасност
 • Опция за визуализация на герб или лого

Като глобален лидер в технологиите за управление на повърхностни води, АСО прилага професионален подход към различните видове проекти. Дългогодишният ни опит в изграждане и реконструкция на инфраструктурни съоръжения, както и международната ни експертиза, са в основата на иновативни решения, които разработваме съвместно с експерти в областта. АСО е партньор на Европейските организации по стандартизация и подпомага разработването на концепции за сигурност, дълготрайност и екологични решения при изграждането на пътна инфраструктура.

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на пътища

Защита на земноводни

Пресичане местообитанието на влечуги и дребни животни чрез пътно трасе води до нарушаване на техния естествен път и е опасно за тяхното оцеляване.

Равна повърхност и защита срещу пропадане

Нарушаването на пътната повърхност в зоната на оттоци и капаци може да доведе до риск за превозните средства и безопасността на пътниците.

Отводняване при малък наклон на пътя

Ефективното отводняване предотвратява опасността от излизане на превозно средство извън кривата на трасето, вследствие загуба на сцепление.

ул. Крайезерна, Бургас

АСО подпомага реконструкцията транзитния път със системи за отводняване, улични оттоци и капаци за ревизионни шахти.

Референтна карта

Околовтръстен път София


State Road Duće-Omiš, Croatia


Road Radomlje - Rova, Slovenia