Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Много от земноводните видове предприемат сезонна миграция между зоните, които обитават на земята към зоните за размножаване във водата. Свързването на естествените ареали, обитавани от животни, се извършва със специално разработени елементи. Защитните конструкции за животни са сигурна и ефективна мярка в полза на природата. В допълнение, те допринасят и за сигурността на пътя и предотвратяват потенциални инциденти при преминаване през пътното платно.

ACO Klimatunnel

Тунел без отвори

Тунел с отвори

ACO Klimatunnel - Продуктов каталогpdf
ACO Klimatunnel KST 500-700 , улей с L=500 mm, с вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-520 , улей с L=1000 mm, с вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-520 , улей с L=500 mm, с вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-520 , улей с L=1000 mm, без вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-520 , улей с L=500 mm, без вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-640 , улей с L=1000 mm, с вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-640 , улей с L=500 mm, с вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-640 , улей с L=1000 mm, без вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-640 , улей с L=500 mm, без вентилационни отвориpdfdwg
ACO Klimastelztunnel KST 500-700 детайл за монтажpdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-520 детайл за монтаж на pdfdwg
ACO Klimatunnel KT 500-640 детайл за монтаж на pdfdwg
ACO Klimatunnel 500-520, L=0,5 mpdf docx
ACO Klimatunnel 500-640, L=0,5 mpdf docx
ACO Klimatunnel 500-700, L=0,5 mpdf docx