Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Индустриални и логистични зони

 • Канали с висок капацитет
 • Отводяване на паркинги
 • Фасадно отводняване
 • Капаци за достъп
 • Светлини за декоративна маркировка
 • Задържане и инфилтрация на води
 • Монолитни отводнителни улеи от полимербетон
 • Слотови канали с висок хидравличен капацитет
 • Канали от полимербетон с решетка
 • Самонивелиращи се капаци за шахти
 • Бетонови или пластмасови сепаратори за нефтопродукти
 • Инфилтрационна система за задържане, контролирано изпускане и попиване на дъждовна вода
 • Отводняване на покриви, фасади и тераси
 • Кетъринг зона
 • Бани и санитарни помещения
 • Капаци за достъп