Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Покрив, тераси и фасада

Покривът, фасадата и терасите са граничните повърхности на сградата. Проектирането им не отстъпва по сложност на останалите части на сградата. Грешки при проектирането на покрива могат да бъдат опасни и да нанесат щети на сградата или да се отразят на стойността на имота. В екстремни случаи може да се стигне до срутване на сградата. При проектиране на тези зони трябва да се съобразят много фактори като местния климат, регулациите, архитектурните и конструктивни изисквания.

ACO Profiline

 • Отводнителен улей за фасади, тераси и плоски покриви:
 • Улей от неръждаема или поцинкована стомана
 • Широк избор от решетки от неръждаема или поцинкована стомана
 • Ниско тегло за лесен транспорт и инсталация
 • Регулируема височина 55-168 mm
 • Подходящ за преминаване на пешеходци и инвалидни колички

ACO Jet

 • Вакуумно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Повишен хидравличен капацитет
 • Подходящи за големи плоски покриви
 • Вертикално заустване
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2

ACO Spin

 • Гравитационно отводняване за покриви от неръждаема стомана или чугун
 • Подходящи за основно или аварийно отводняване
 • Варианти на основно тяло, надстройки и решетки
 • Опция за връзка с изолацията
 • Опция за вертикално или хоризонтално заустване
 • Разнообразни аксесоари
 • Пожарен клас A1, съгласно EN 1253-2
Обилни валежи
Плоските покриви за чувствителна архитектурна зона, където професионалното проектиране на отводняването е особено важно. Плоската повърхност е предпоставка за бързо акумулиране на големи водни количества. Съвременните климатични явления изискват ефективна отводнителна система за защита на сградата.
Придвижване без прегради

Съвременните обществени сгради трябва да осигурят свободен достъп и придвижване без бариери във всички външни и вътрешни зони. За да отговорят на високите архитектурни стандарти, отводнителните системи за фасади, трябва да бъдат оптимално интегрирани в заобикалящата повърхност. Височината на отводнителния улей трябва да бъде регулирана с точност до милиметър към нивото на настилката. Едновременно с това те трябва да предотвратят акумулиране на вода и пръскане по време на тежки валежи.

Пожарозащита
Всеки проект следва да е съобразен с локалните изисквания за пожаробезопасност. Покривните инсталации трябва да бъдат проектирани, инсталирани и поддържани по начин, който гарантира безопасността на обитателите на сградата в случай на пожар или дим.

Разгледайте всички проекти


Покрив, фасада и тераса

Покрив, фасада и тераса