Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Проектирането и изграждането на системи за отводняване на тунели изискват специален фокус върху безопасността, пожароустойчивостта и ниските разходи за поддръжка. ACO предлага иновативни висококачествени решения и професионална експертиза, съгласно изксванията на Европейските норми и местните регулации.

Тунели

ACO ProTunnel

 • Монолитна слотова отводнителна система за тунели
 • Хидравличен софтуер за определяне на зоните и конфигуриране на системата
 • Сифонна шахта за бързо отвеждане на опасни вещества и прекъсване на достъпа на кислород
 • Водоплътна система с интегрирано уплътнение, устойчиво на масла и горива
 • Широк слот за бързо и ефективно машинно почистване
 • От полимербетон за по-ниско тегло, изключителна химическа устойчивост и оптимални размери
 • Устойчив на замръзване и препарати за размразяване на пътища

ACO Multitop

 • Kлас D400, съгласно БДС EN 124
 • Водоплътна система с интегрирано уплътнение, устойчиво на масла и горива
 • Tри специални заключващи устройства
 • Сферографитен чугун за многогодишна експлоатация

ACO Oleopator - Bypass

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s
 • Структурна стабилност гарантирана за 50 години
 • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

ACO Shut-off Valve

 • Автоматична клапа за отделяне на опасни вещества
 • Изработена от стоманобетон съгласно DIN 4282
 • За изпълнение като междинна клапа
 • С електрическо задвижване - изпълнение с и без защита от експлозиви
 • Време за затваряне 10 секунди
 • Възможност за обратна връзка "отворено" / "затворено"

ACO GRP Tank

 • Резервоар за събиране на опасни вещества
 • Изработен от стъклопласт
 • За съхранение на големи обеми
 • Ниско тегло
 • Висока дълготрайност
 • Голяма дълбочина на монтаж
 • Висока химическа устойчивост

Като глобален лидер в технологиите за управление на повърхностни води, АСО прилага професионален подход към различните видове проекти. Дългогодишният ни опит в изграждане и реконструкция на инфраструктурни съоръжения, както и международната ни експертиза, са в основата на иновативни решения, които разработваме съвместно с експерти в областта. АСО е партньор на Европейските организации по стандартизация и подпомага разработването на концепции за сигурност, дълготрайност и екологични решения при изграждането на пътна инфраструктура.

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на тунели

Химическа устойчивост

Използването на агресивни вещества против замръзване на пътното платно и инцидентен разлив на опасни вещества водят до разрушаване на материали с ниска химическа устойчивост.

Разлив на опасни вещества

В случай на инцидент в тунела, премахването на запалими течности от пътното платно възможно най-бързо, намалява риска от възникване на пожар.

Защита от пожар

Изграждането на противопожарни отделения предотвратява разпространението на огън или запалими течности. По този начин се защитават хората в тунела, както и скъпоструващи конструкции и инсталации.

Тунел "Ечемишка", АМ "Хемус"

АСО подпомага реконструкцията на тунела с цялостна система за отводняване, събиране и сепариране на опасни течности и пожарозащита.

Референтна карта

Тунели Е763, Сърбия

АСО подпомага реконструкцията на три тунела с цялостна система за отводняване, събиране и сепариране на опасни течности и система за автоматична аварийна защита.

Референтна карта

Тунел Витиня - Автомагистрала Хемус

HAC A1 Tunnel Grič,Croatia

Tunnel Karaula, Bosna & Herzegovina

ACO Pipe- Тунел Витиня - Автомагистрала Хемус

HAC A1 Tunnel Plasina, Croatia

Tunnel Šarani E-763, Serbia