Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Вход и лоби

Няма втори шанс да направиш първо впечатление. Входната зона на хотела е въведение в цялостното преживяване. Обичайно това е и най-натоварената зона от сградата, където естетиката и лесната поддръжка са от особено значение. В зоната трябва да бъдат интегрирани системи, които предлагат лесна поддръжка и безпроблемно функциониране на дейностите в хотела като едновременно с това не противоречат на дизайнерската концепция на лобито.

ACO Mats

  • Система от входни изтривалки за трите зони на приложение
  • Безупречна функционалност
  • Свобода на дизайн, форми и конфигурации
  • Възможност за индивидуални решения
  • Профили за различно натоварване

ACO Uniface covers

  • Капаци за достъп с вграждане на настилката
  • Прецизни размери и форма
  • Уплътнение против навлизане на вода или миризми
  • Осигуряват лесен достъп до инсталациите

Естетика
Всеки детайлв лобито на хотела би могъл да бъде негова визитна картичка. Дали това е луксозен хотел с просторно фоайе или уютен семеен хотел – това е зоната, където се посрещат гостите. Ето защо, цялостният интериорен дизайн и всички интегрирани в него елементи трябва да са в хармония със стила и идентичността на хотела. Специално внимание трябва да се обърне на повърхността, за да се гарантира свободно придвижване без препятствия.
Поддръжка
Оперативните разходи на хотела могат да бъдат значително оптимизирани, ако поддръжката се вземе под внимание още по време на проектирането. Тази натоварена зона от хотела изисква лесно и ефективно почистване. Входна изтривалка с коректен дизайн и обособени зони, които ограничават навлизането на замърсявания се отразява значително на времето и разходите за почистване. Лесният достъп за ревизия на комуникационните системи е необходимост. В идеалния случай, това не нарушава естетичната визия на зоната.
Устойчивост
Поддръжката и ремонтите се отразяват на дейностите в хотела. Особено чувствителна е зоната около входа, която не може лесно да бъде затворена или реорганизирана. Системите и материалите в интериора трябва да предлагат дълготрайна функционалност и естетичен вид. Ето защо, всички материали и елементи трябва да бъдат внимателно селектирани.

Разгледайте всички проекти


Вход и лоби

Вход и лоби