Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Решения за железопътна инфраструктура


Богатата гама решения от ACO включва системи за управление на водите за железопътни мрежи и прилежащите обслужващи гари, тунели и мостове. Продуктите са съвместими със специфичните конструктивни изисквания и високите изисквания за обществена безопасност.

Подпомагаме създаването на сигурна и модерна железопътна инфраструктура

Железопътни тунели

  • Линейно отводяване
  • Пречистване на отпадъчни води
  • Аварийни клапи против разлив на опасни течности

Гари и перони

  • Линейно отводняване
  • Капаци за достъп с вгражане на настилка
  • Инфилтрация и съхранение на дъждовни води

Железопътни мостове

  • Точково отводняване за железопътни мостове
  • Колекторни системи от неръждаема стомана
  • Пречистване на повърхностни води