Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ние в ACO разбираме взискателните оперативни предизвикателства, които включват товаренето и разтоварването на потенциално опасни товари предлагайки решения за управление на водите от тези зони. ACO предлага набор от специфични за транспорта отводнителни решения, за да осигури непрекъснато разпределение на стоки в или извън пристанището през пътните и железопътните терминали. Ние подкрепяме и разрастващата се индустрия за отдих и круиз с по-естетически решения за отводняване на пътнически терминали.

Отводняване на пристанища

TOP