Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

При мостовите структури са налице високи изисквания към спецификациите, поради високите рискове на движение и необходимостта от опазване на скъпоструващата инфраструктура. АСО предлага решения за отводняване на мостове и управление на дъждовните води в съответствие с най-високите изисквания.

Мостове

ACO BridgeDrain

 • Произведени от чугун за висока дълготрайност
 • Клас D400 съгласно БДС EN 124
 • Висок хидравличен капацитет
 • Безболтово заключване за предпазване от инциденти
 • Гумени уплътнения за предпазване от износване
 • Опция за странично приемане на вода при строителство
 • Надеждна връзка с хидроизолацията

ACO KerbDrain KD 200

 • Бордюри с интегрирано отводняване
 • Ниска строителна височина
 • Висока дълготрайност
 • Монолитни елементи без подвижни части
 • Разнообразие от аксесоари за бърза и лесна инсталация

ACO Oleopator - Bypass

 • Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт
 • Клас на натоварване от А15 до D400
 • Номинални размери от 3 до 50 l/s
 • Структурна стабилност гарантирана за 50 години
 • Клас I, съгласно БДС EN 858: 2003 (<5 mg/l)

ACO Pipe

 • Канализационни тръби от неръждаема или поцинкована стомана
 • Висока дълготрайност
 • Муфена връзка за бърз монтаж
 • Системно решение с голям брой елементи
 • Ниско тегло
 • Висока химическа устойчивост

Като глобален лидер в технологиите за управление на повърхностни води, АСО прилага професионален подход към различните видове проекти. Дългогодишният ни опит в изграждане и реконструкция на инфраструктурни съоръжения, както и международната ни експертиза, са в основата на иновативни решения, които разработваме съвместно с експерти в областта. АСО е партньор на Европейските организации по стандартизация и подпомага разработването на концепции за сигурност, дълготрайност и екологични решения при изграждането на пътна инфраструктура.

Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на мостове

Водоплътна инсталация

Компрометиране на връзката между дъждоприемния елемент за мостове и хидроизолацията води до течове и корозия, които увреждат мостовата конструкция и са причина за скъпоструващи ремонти.

Отвеждане на водата

Повърхностните води от пътното платно трябва да се отведат чрез колекторна система от тръби.Това предотвратява обливане на колоните на конструкцията и тяхното увреждане.

Разлив на опасни вещества

При разлив на опасни вещества, те попадат в колекторната система, а от там в почвата и водоприемниците в основата на моста.Това води до замърсяване на подпочвените води и е директен риск за околната среда.

Околовръстен път София, Западна дъга

АСО подпомага реконструкцията на участъка от АМ "Люлин" със системно решения за отводняване.


Мост автомагистрала Тракия - ACO Pipes

Bridge Čiovo, Croatia

Bridge Čiovo, Croatia ACO Multitop Bituplan

Bridge Zemun-Borča Serbia

Мост автомагистрала Тракия

Bridge Zemun-Borča Serbia- ACO BridgeDrain

Bridge na Adi- Belgrade, Serbia