Сутерен

Съвременните иновативни системи за сутеренни помещения предлагат изцяло нова стойност на пространствата по нивото на терена. Свеж въздух, естествена светлина и защита против наводнение или влага дават различни възможност за приложение на помещенията, не само като складови или сервизни помещения, но и за много други цели. Със зачестяването на екстремни метеорологични явление, основен приоритет е защита на конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях от наводнения. Предвиждането на ефективна система за защита предотвратява потенциални материални и финансови загуби, които биха могли да се отразят на цялостното функциониране на сградата.

ACO Therm Lightshaft


 • Светинни шахти за сутеренни помещения
 • Осигуряват повече светлина в помещението
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Cellar window

 • прозорци за сутеренни помещения
 • надеждна защита против наводнение
 • 4-камерен стълкопакет
 • заключване против вандализъм
 • съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Block

 • Висококачествен PUR-материал
 • Лесна инсталация без нужда от допълнителна замазка
 • Изцяло водоплътен, осигурява надеждна топлоизолация
 • Фланец за връзка с хидроизолация
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Backflow system

 • предпазна клапа против обратно връщане на вода
 • опции за сиви и черни битови води
 • с автоматичен или авариен затвор
 • лесна поддръжка и експлоатация
Водоплътност

Климатичните промени водят до все по-чести екстремни явления. Интензивни валежи водят до сериозни щети върху сгради и инфраструктура. Предизвикателството да се защитят ниските нива на сградите от наводнение или влага е от първостепенна важност. Целта е да се защити конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях и по този начин - комфорта на обитателите.

Обратен поток

В случай на обилни валежи, канализационната система би могла да се претовари, което е причина за обратно връщане на вода в сутеренните помещения. Контролът на обратния поток гарантира защита за сутеренните помещения, които са най-застрашени от наводнение. Това би могло да доведе до щети по оборудването на хотела и значителни разходи по възстановяване.

Въздух и светлина

Липсата на вентилация и естествена светлина значително намалява функционалността на пространствата под нивото на терена. Особено в градски зони, с висока гъстота на застрояване, всеки квадратен метър е ценен за инвеститора. Осигуряването на достъп на свеж въздух и естествена светлина, не само дава нови възможности за приложение на сутеренните площи, а и намалява оперативните разходи на сградата.


Разгледайте всички проекти


Сутерен

ACO Solutions for hotels and resorts video thumbnail basement
TOP