Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сутерен

Съвременните иновативни системи за сутеренни помещения предлагат изцяло нова стойност на пространствата по нивото на терена. Свеж въздух, естествена светлина и защита против наводнение или влага дават различни възможност за приложение на помещенията, не само като складови или сервизни помещения, но и за много други цели. Със зачестяването на екстремни метеорологични явление, основен приоритет е защита на конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях от наводнения. Предвиждането на ефективна система за защита предотвратява потенциални материални и финансови загуби, които биха могли да се отразят на цялостното функциониране на сградата.

ACO Therm Lightshaft


 • Светинни шахти за сутеренни помещения
 • Осигуряват повече светлина в помещението
 • Максимална гъвкавост
 • Лесна инсталация и поддръжка
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Cellar window

 • прозорци за сутеренни помещения
 • надеждна защита против наводнение
 • 4-камерен стълкопакет
 • заключване против вандализъм
 • съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Therm Block

 • Висококачествен PUR-материал
 • Лесна инсталация без нужда от допълнителна замазка
 • Изцяло водоплътен, осигурява надеждна топлоизолация
 • Фланец за връзка с хидроизолация
 • Съвместими със система за защита на сутерени ACO Therm

ACO Backflow system

 • предпазна клапа против обратно връщане на вода
 • опции за сиви и черни битови води
 • с автоматичен или авариен затвор
 • лесна поддръжка и експлоатация
Водоплътност

Климатичните промени водят до все по-чести екстремни явления. Интензивни валежи водят до сериозни щети върху сгради и инфраструктура. Предизвикателството да се защитят ниските нива на сградите от наводнение или влага е от първостепенна важност. Целта е да се защити конструкцията, пространствата под нивото на терена и оборудването в тях и по този начин - комфорта на обитателите.

Обратен поток

В случай на обилни валежи, канализационната система би могла да се претовари, което е причина за обратно връщане на вода в сутеренните помещения. Контролът на обратния поток гарантира защита за сутеренните помещения, които са най-застрашени от наводнение. Това би могло да доведе до щети по оборудването на хотела и значителни разходи по възстановяване.

Въздух и светлина

Липсата на вентилация и естествена светлина значително намалява функционалността на пространствата под нивото на терена. Особено в градски зони, с висока гъстота на застрояване, всеки квадратен метър е ценен за инвеститора. Осигуряването на достъп на свеж въздух и естествена светлина, не само дава нови възможности за приложение на сутеренните площи, а и намалява оперативните разходи на сградата.


Разгледайте всички проекти


Сутерен

ACO Solutions for hotels and resorts video thumbnail basement