Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Предизвикателствата при проектиране, изграждане и поддръжка на транспортната инфраструктура са свързани със запазването на равна повърхност, отводняване при малък наклон на пътя и стратегическа оценка на риска от наводнения. АСО предлага комплексни решения за тези предизвикателства, осигурявайки оптимално отводняване, комфорт и безопасност на преминаване.

Инфраструктура

ACO Drain® Multiline Seal In

 • Водоплътен отводнителен улей
 • Дългосрочна защита за структурата
 • Интегрирано EPDM уплътнение
 • Широк избор от решетки
 • Разнообразие от аксесоари
 • Леко тегло, бърз монтаж

ACO KerbDrain

 • Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
 • Монолитна система без свободни части
 • Специални елементи за кръгови кръстовища, автобусни спирки и други зони на трафик

ACO Stormbrixx HD

 • Система за задържане и инфилтрация подходяща за тежко натоварване
 • Оптимална стабилност благодарение на иновативния дизайн
 • Достъп за проверка и почистване във всички възможни посоки
 • Ниски транспортни разходи и CO2 благодарение на стифиране на елементите
 • Бързо и лесно инсталиране на модулен принцип
 • Голям обем от 95%

ACO Mutlitop Bituplan

 • Самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти
 • Дълготрайно и рентабилно решение - гаранция 10 години
 • Равна повърхност – сигурност и комфорт при преминаване
 • Секретно болтово заключване против вандализъм
 • Шумоизолиращи уплътнения в рамката
 • Възможност за визуализация на герб или лого

ACO Combipoint

 • Улични оттоци с висок хидравличен капацитет
 • Равна повърхност - системата разпределя динамичното натоварване
 • Тотална адаптация на тялото на шахтата
 • Бърз и лесен монтаж, благодарение на ниското тегло
 • Секретно болтово заключване против вандализъм
 • Клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124:2003