Трамвайни трасета

Управлението на повърхностните води в градската среда, където движението на пешеходци, велосипедисти, автомобилен и публичен транспорт се припокриват с железопътната инфраструктура, изисква специален подход.

ACO TramDrain

  • Монолитни отводнителни улеи за трамвайни линии
  • Разработени за зони с комбиниран релсов и автомобилен трафик
  • Сигурна и безопасна инсталация
  • Защита от електрическо напрежение
  • Защита против корозия на прилежащите инсталации

ACO Uniface covers

  • Капаци за достъп, изработени от неръждаема или поцинкована стомана, алуминий или чугун
  • Възможност за вграждане на различни типове настилки

TOP