ACO е двигател на иновациите във всички сфери на съвременното управление на повърхностни води.
Разнообразието от решения за жилищни комплекси предлага редица предимства за инвеститорите, проектантите, изпълнителите, както и за сервизните компании.

АСО Решения за жилищни комплекси

Нашата богата гама от продукти помага да се осигурят решения в отговор на всички функционални и естетични изисквания за управление на водите вътре и извън сградите в жилищния комплекс.

Референтни проекти


TOP