Хранителна промишленост

Съоръженията за преработка на храни са изключително чувствителна среда по отношение на безопасността на храните. В резултат на това, нашият ангажимент към хигиената в тази среда обхваща всички аспекти на процеса на отводняване – от проектирането и монтажа до почистването и поддръжката.

АСО улей с решетка

 • АСО хигиеничен улей с решетка – стандартен ръб
 • АСО хигиеничен улей с решетка – удължен ръб
 • АСО хигиеничен улей с решетка за винил – ръб за винил
 • Решетки
 • Аксесоари

АСО хигиеничен сифон

 • АСО хигиеничен сифон – фиксирана височина
 • АСО хигиеничен сифон – телескопичен
 • АСО хигиеничен сифон – надстройка
 • АСО хигиеничен сифон – удължител
 • Решетки
 • Аксесоари

АСО модулен улей с решетка

 • АСО модулен улей с решетка
 • Решетки
 • Аксесоари

АСО модулен слотов улей

 • АСО хигиеничен сифон – фиксирана височина
 • АСО хигиеничен сифон – телескопичен
 • АСО хигиеничен сифон – надстройка
 • АСО хигиеничен сифон – удължител
 • Решетки
 • Аксесоари

ACO pipe - тръби

 • ACO pipe - тръби
 • ACO pipe - фитинги
 • Аксесоари

TOP