Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Вакуумните водоприемници ACO Jet не позволяват засмукване на въздух и осигуряват бърза, лесна и безопасна работа на тръбопроводната инсталация.

ACO Jet cast iron

Фиксиращ елемент, интегриран в тялото на улея

  • Улеят не е устойчив на автомобилен трафик.
  • При използването му в зони с преминаване на пешеходци е необходимо да се фиксира с три елемента на линеен метър.

Решетка от поцинкована стомана

Решетка от електрополирана стомана

Прахово боядисана решетка антрацит

Прахово боядисана решетка теракота

Вакуумен водоприемник от чугун DN50

Вакуумен водоприемник от чугун DN80

Рамка с решетка

Чакълозадържател

ACO Jet Вакуумно отводняване на покриви - Продуктов каталогpdf
ACO Jet cast iron библиотекаpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN50 с топлоизолация, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация, 1-елементна конструкцияpdfdwg
АСО Jet водоприемник DN80 с топлоизолация за аварийно отводняване на покривиpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация за аварийно отводняване на покриви, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet система за вакуумно отводняване на покривиpdfdocx

ACO Jet DN50 с топлоизолация - Детайл за монтажpdfdwg
ACO Jet DN50 с топлоизолация за аварийнно отводняване на покриви - Детайл за монтажpdfdwg
ACO Jet Декларация за експлоатационни характеристики ACO Jetpdf