Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Вакуумните водоприемници ACO Jet не позволяват засмукване на въздух и осигуряват бърза, лесна и безопасна работа на тръбопроводната инсталация.

ACO Jet cast iron

Вакуумен водоприемник от чугун DN50

Вакуумен водоприемник от чугун DN80

Рамка с решетка

Чакълозадържател

ACO Jet Вакуумно отводняване на покриви - Продуктов каталогpdf
ACO Jet cast iron библиотекаpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN50 с топлоизолация, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация, 1-елементна конструкцияpdfdwg
АСО Jet водоприемник DN80 с топлоизолация за аварийно отводняване на покривиpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet водоприемник DN80 с топлоизолация за аварийно отводняване на покриви, 2-елементна конструкцияpdfdwg
ACO Jet система за вакуумно отводняване на покривиpdfdocx

ACO Jet DN50 с топлоизолация - Детайл за монтажpdfdwg
ACO Jet DN50 с топлоизолация за аварийнно отводняване на покриви - Детайл за монтажpdfdwg
ACO Jet Декларация за експлоатационни характеристики ACO Jetpdf