Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Задържане и инфилтрация на дъждовни води

Инфилтрацията и контролираното освобождаване на дъждовната вода са с водещото значение при проектирането на устойчиви отводнителни системи или когато канализационната система е ограничена или несъществуваща. АСО предоставя решения за инфилтрация и освобождаване на вода, които могат да бъдат интегрирани в повърхностните системи за управление на водите.

ACO Stormbrixx

  • Инфилтрационна система за задържане, контролирано изпускане и попиване на дъждовна вода
  • Свободен достъп за инспекция и поддръжка
  • Оптимална стабилност

ACO Q-brake Vortex

  • Регулатор за контрол на потока
  • Ниски разходи за поддръжка