Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Сепариране на води

Повърхностните води в паркинги, бензиностанции и други зони на трафик съдържат масла, които са потенциална заплаха за околната среда. АСО предоставя сепаратори за нефтопродукти, които гарантират оптимално пречистване на водата, преди да бъде освободена в природата и канализацията.

ACO Oil Separators

  • Бетонови или пластмасови сепаратори за нефтопродукти
  • Разнообразие от номинални размери спрямо нуждите на проекта
  • Варианти и аксесоари за лесна поддръжка