Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Административна и производствена сграда Биовет - Пещера

През 2016 г. административната сграда на "БИОВЕТ ПЕЩЕРА" е отличена с наградата „Сграда на годината“. Отличителната архитектурна визия е емблематична както за компанията, така и за града. АСО подпомага проекта с цялостно решение за външно и вътрешно управление на води в административната и производствената сграда.

Отводняването около сградата е изпълнено с дискретно слотово отводняване ACO SlotDrain. Непрекъснатата повърхност на настилката се постигна благодарение на капаците за достъп ACO Uniface. В допълнение са инсталирани и капаците на ревизионни шахти са ACO Multitop.

В производствената сграда отводняването е изпълнено с улеи от неръждаема стомана ACO box channels 125. Хигиеничните улеи с решетки комбинират принципите на хигиенния дизайн, за да осигурят оптимална безопасност на производствения процес и намаляване разходите за поддръжка. Системата е препоръчително решение за приложения, където се изисква голям хидравличен капацитет. В допълнение към улеите е инсталирана и тръбна система от неръждаема стомана ACO Pipe, която предлага редица предимства пред конвенционалните решения от пластмаса или поцинкована стомана.


ACO-Reference-project-Biovet-multitop
ACO-Reference-project-Biovet-slotdrain
ACO-Reference-project-Biovet-access-cover
ACO-Reference-project-Biovet-stainless