Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Управление и пречистване на дъждовни води

Устойчивото управление на повърхностните води е важно за бъдещето.
Дъждовната вода се превръща във все по-значимо предизвикателство. Освен че е ценен актив, тя е и източник на риск.

При въпроси и нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.