Сепаратори за нефтопродукти

Защо трябва да се използват каломаслоуловители ?

Каломаслоуловителите/сепараторите за нефтопродукти са функционално решение на проблема при замърсени с минерални масла води, които могат да образуват леснозапалима или взривоопасна среда. Такива съоръжения се използват предимно на бензиностанции, паркинги, автомивки, автомобилни сервизи, складове за нефтопродукти или електроцентрали. Те трябва да бъдат инсталирани така, че да се предотврати разлив на замърсена вода, в случай на обратно връщане или ако автоматичният затвор на съоръжението се задейства.С влизането в сила на европейския стандарт БДС EN 858:2003, продуктовата програма на АСО предлага редица иновативни решения и поставя нови критерии за качество и функционалност. Съоръженията са разработени, за да отговорят на практическите потребности на потребителите и така значително да бъдат намалени инвестиционните и производствени разходи.

Сепаратори за нефтопродукти от полиетилен

Сепаратори за нефтопродукти от стъклопласт GRP

TOP