Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Логистична база Lidl, Кабиле

Вторият логистичен комплекс на Lidl България е разположен в с. Кабиле, Община Тунджа, в непосредствена близост до АМ "Тракия". Простиращ се на площ от 197 000 м2, той е по-голям от този в с Равно поле, област София. Зоната включва широк периметър с трафик на тежкотоварни автомобили. Отводнителната система ACO Monoblock RD е идеално решение за проекти, предполагащи големи водосборни райони и гарантира оптимална трайност и устойчивост на екстремни натоварвания. V-образното сечение на улея е гаранция за оптимален хидравличен капацитет и самопочистващ се ефект, който спестява разходи и време. Част от отводнителните решения, приложени в обекта са и капаците за ревизионни шахти ACO Multitop, предлагащи дълготрайност и комфорт на преминаване. Системата, която разпределя натоварването върху пътното платно, като по този начин капакът остава наравно с нивото на асфалта, допринася за сигурност и защита от произшествия. В логистичната база в с. Кабиле са инсталирани и капаците за достъп ACO Uniface covers, позволяващи вграждане на настилката в рамката на капака. Гарантираната равна повърхост и устойчивост на капака допринасят за безопастността, която е от изключителна важност при подобни зони на тежко натоварване. Пречистването на отпадните води в базата е подсигурено от бетоновите сепаратори ACO Oleopator C, специално проектирани за монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване. Тези коалесцентни сепаратори са подходящи за обработка на големи количества вода, каквито са и нуждите на проектът в с. Кабиле.


Image-ACO-reference-lidl-kabile-monoblock
Image-ACO-reference-lidl-kabile-multitop
Image-ACO-reference-lidl-kabile-oleopator-installed
Image-ACO-reference-lidl-kabile-monoblock-installation